Edukacja

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie

Dodaj do planera

Placówka z bogatymi tradycjami, w obecnej formuje organizacyjnej funkcjonuje od 1976 r. kiedy to utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących, w którym w chwili obecnej nauka odbywa się jedynie w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie (w chwili obecnej nie ma naboru do LO dla dorosłych).

 

Od 1999 r. dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie placówka jest sukcesywnie modernizowana. W 2002 r. wyremontowano salę gimnastyczną za 112.365,00 zł, w 2008 r. stołówkę szkolną (za 52.723,61 zł), w 2009 r.  wybudowano boisko Orlik (za 739.244,00 zł), w listopadzie 2013 r. została podpisana umowa w sprawie przebudowy dachu na budynku ZSO, która ostatecznie zakończyła się w 2016 r.

 

Szkołą  od 2007 r. kieruje Katarzyna Lulkiewicz  (jej poprzednikiem był Feliks Matuk).  W placówce, do której uczęszcza   695 uczniów, pracuje  53 nauczycieli.  Ta prestiżowa szkoła, o bogatych tradycjach, może pochwalić się skutecznością w przygotowaniu do matury.  Zdawalność sięga każdego roku 100%, lub niemal 100%. W swojej  ofercie edukacyjnej placówka proponuje  aktualnie siedem kierunków kształcenia.

 

W 2019 r. ZSO rozpoczęło realizację projektu unijnego "Inwestujemy w Edukację" o łącznej wartości projektowej 247.500,00 zł, z czego 235.125,00 zł zostanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu, którego realizacja zaplanowana jest na 30.06.2020 r. zaplanowane zostały następujące działania: przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów, wsparcie nauczycieli dotyczące podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć oraz wykonywanej pracy z uczniami, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych  niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

 

ZSO posiada internat (w budynku Starostwa Powiatowego), w którym przebywa aktualnie  23 uczniów.  

Wyznacz trasę