Edukacja

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie

Dodaj do planera

Placówka, której historia nierozerwalnie wiąże się z dziejami oświaty rolniczej na Ziemi Wolsztyńskiej, pod obecną nazwą funkcjonuje od 2003 r. (wcześniej był to Zespół Szkół Rolniczych). Do szkoły, którą od 1989 r. do 2016 r. kierował  Jerzy Rusin, a od 1.09.2016 r. Artur Walczak-Mortezaei, uczęszcza 293 uczniów, z którymi pracuje 46 nauczycieli. Placówka proponuje 10  kierunków kształcenia w technikum i dwa w branżowej szkole I stopnia. Planowane jest wznowienie  naboru na kierunek technik awionik w formie  klasy mundurowej. Od 1957 r. placówka posiada internat, w którym aktualnie przebywa 21 uczniów oraz warsztaty szkolne.

 

Wydarzeniem na skalę krajową było utworzenie w 2003 r. Technikum Lotniczego, którego ukończenie pozwalało na wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego. Od 2008 r. ZSRiT zarządza lądowiskiem cywilnym Powodowo z trawiastym pasem startowym. Placówka jest sukcesywnie modernizowana. W 1999 r. wybudowano dwie kotłowie gazowe z przyłączem do sieci za 800 tys. zł., w 2002 r. wymieniono za 250 tys. zł stolarkę okienną, w 2006 r. wybudowano hangar samolotowy (za 120 tys. zł), w 2009 r. dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacji budynku sali gimnastycznej ( za 370 tys. zł), w 2010 r. wykonano remont stadionu lekkoatletycznego z bieżnią tartanową za 297.665 zł, w 2012 r. wykonano za 200 tys. zł termomodernizację budynku dydaktycznego oraz wybudowano kompleks boisk Orlik 2012 za 1.125 tys. zł.

 

W listopadzie 2013 r. szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. Umowa dotyczy szeroko pojętej współpracy w zakresie realizacji projektów współfinansowanych przez UE, a ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji uczniów i pracowników.

 

W latach 2016-2018 szkoła realizowała projekt unijny „Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną edukację zawodową w Powodowie”, w ramach której otrzymała 1.224.968,40 zł dotacji na dodatkowe kursy zawodowe dla uczniów technikum oraz kupiła ciągnik rolniczy z agrotroniką na potrzeby dydaktyczne uczniów.

Wyznacz trasę