Obiekty sakralne

Kościół poewangelicki w Kaszczorze

Dodaj do planera

Kościół ewangelicki w Kaszczorze został wybudowany w latach 1910-11. Jego inauguracja miała miejsce 29 listopada 1911 roku.

Budynek zbudowano na fundamencie z kamieni polnych łączonych zaprawą cementową.


Kościół ten posiada niesymetryczny układ przestrzenny.


Główne wejście do wnętrza znajduje się w wieży od strony zachodniej czyli od placu przykościelnego. Prowadzi ono do nawy (w lewo) i schodami na emporę i wyższe górne kondygnacje wieży. Drugie wejście znajduje się w fasadzie czyli szczytowej elewacji południowej – od strony ulicy. Prowadzi ono bezpośrednio do nawy. Od wschodu prowadzi osobne wejście do zakrystii.


Wnętrze przez wiele lat było użytkowana jako magazyn, dlatego nie zachowało się wiele dawnych jego elementów. Podczas prac odrestaurowano niewielkie elementy fresków oraz wizerunek Jezusa Chrystusa.
Wieża złożona jest z trzech kondygnacji i dodatkowej, w której mieścił się zegar i trzy dzwony. Dziś ostatnia kondygnacja stanowi punkt widokowy.


Organy wykonał bardzo znany w Wielkopolsce zakład Paula Voelknera z Bydgoszczy.


Dawniej na wieży znajdował się zegar, który wykonała firma J.F.Weule z Bocken am Harz. Na wieży zawieszone były trzy dzwony – jeden duży i dwa mniejsze, odlane przez ludwisarza Franza Schillinga z firmy Carla Friedricha Ulrich z Apoldy w Turyngii.

Wyznacz trasę