Piesze

Szlak Zachodniej Wielkopolski (szlak niebieski)

Dodaj do planera
Wyznacz trasę
dystans (km) wysokość m n.p.m.

Szlak pieszy

długość szlaku: 60,4 km

znakowanie: szlak niebieski

Nowa Wieś Zbąska - Grójec Wielki - Wielka Wieś - Kopanica - Wilcze - Rudno - Świętno - Kaszczor - Wieleń - Olejnica - Górsko - Boszkowo;

Jest to fragment jednego z dłuższych szlaków nizinnych w Polsce.

W początkowym odcinku do Kopanicy wiedzie po zachodniej stronie zalesionej doliny Obry.

Rzeka przepływa tu przez kilka malowniczych jezior.

Dalszy jego odcinek biegnie przez sosnowe bory i znane letnis-kowe miejscowości leżące nad jeziorami.

Za Świętnem szlak prowadzi nieco monotonną trasą w poprzek szerokiej doliny Obrzańskiego Kanału Południowego i obszarów z nią sąsiadujących.

W końcowym odcinku, za Kaszczorem, wiedzie nad brzegami dużych akwenów, wchodzących w skład kompleksu jezior przemęckich.

Nad jeziorami położone są liczne ośrodki wypoczynkowe, w Kaszczorze i Wieleniu - zabytkowe kościoły, a w Górsku unikatowa galeria ptaków.


Z przystanku PKS w Nowej Wsi Zbąskiej (0,0 km) idziemy na połud-nie, początkowo drogą brukową wśród zabudowań, a dalej szerokim piaszczystym traktem przez las.

Po lewej stronie widać chwilami nieco wciętą w teren dolinę Obry, w której rozlewają się wody najpierw Jeziora Nowowiejskiego (29 ha), a potem Jeziora Grójeckiego (53 ha).

We wsi Grójec Wielki przekraczamy szosę Wolsztyn - Babimost (3,0 km).

Po lewej widoczny jest most, za którym znajduje się przystanek PKS.

Nie zmieniając kierunku marszu mijamy po lewej stronie domki letniskowe i po 1,4 km skręcamy ukośnie w lewo, w mniej uczęszczaną drogę, przy której widoczne są pagórki wydmowe i pozostałości rowów strzeleckich z czasu II wojny światowej.

Szlak prowadzi tu równolegle do brzegów Jez. Chobienickiego. Za szerokim pasem zarośli i mokradeł znajduje się rezerwat "Wyspa na Jez. Chobienickim" .


Po dłuższym marszu skręcamy na rozwidleniu w lewo (6,3 km) i dochodzimy bezpośrednio do jeziora, przy wyższym już brzegu.

W końcu docieramy do przesmyku międzyjeziornego, przy którym skręcamy w prawo (7,3 km), wędrując teraz wzdłuż Jez. Wielkowiejskiego. Na skraju lasu i łąk idziemy dróżką w lewo (8,7 km).

Przekraczamy strumień i skręcamy w lewo (9,2 km), w wygodniejszą już drogę.

Po 400 m skręcamy w prawo. Pas szuwarów przesłania nam tu widok na kolejne jezioro w dolinie Obry- Kopanickie (37 ha).

Szlak teraz nieco kluczy, aż w końcu wyprowadza nas na szeroką prosto drogę wysadzaną brzozami (11,1 km), którą po wyjściu z lasu dochodzimy do szosy w Małej Wsi.

Idziemy w lewo, ale zaraz, przy kapliczce przydrożnej (13,0 km), schodzimy z szosy w prawo skos na drogę gruntową, którą docieramy do Wielkiej Wsi.

Tu kierujemy się brukowaną drogą w lewo, mijamy Dom Pomocy Społecznej "Caritas" i za wsią dochodzimy do szosy Poznań-Zielona Góra (14,6 km), którą idziemy w lewo do mostu na Obrze.

Szlak niebieski skręca tu na skraju zabudowań Kopanicy w prawo (15,0 km), natomiast do przystanku PKS, oddalonego stąd o 500 m, należy pójść prosto.


Za rzeką idziemy polną drogą w lewo, przekraczamy tory kolejowe na nieczynnej linii z Wolsztyna do Sulechowa i wchodzimy w las.

Dalej przecinamy szosę Świętno - Kargowa (17,4 km), mijamy położone z lewej strony zabudowania przysiółka Jaromiersko i leśniczówki Jaromierz (18,3 km), za którą na rozwidleniu kierujemy się ukośnie w lewo.

Wędrujemy teraz przez zwarty bór sosnowy aż do wspomnianej wyżej szosy w miejscu, gdzie odchodzi od niej asfaltowa droga do Kolska.

Idziemy tą drogą i po 1,7 km zbaczamy w lewo na drogę leśną.

Niebawem skręcamy ponownie w lewo, a po 150 m w prawo. Wychodząc na uczęszczaną drogę z Uścia, kierujemy się w lewo i dochodzimy nad Jezioro Wilcze.

Mijamy kilka ośrodków wypoczynkowych, a po dojściu do szosy Kargowa - Świętno skręcamy w prawo i dochodzimy do przystanku PKS we wsi Wilcze (24,8 km).


Za przystankiem, na rozwidleniu szos, kierujemy się w prawo w stronę Rudna.

Dochodzimy do przystanku PKS (26,7 km) i przekraczamy Obrzański Kanał Południowy.

Za Rudnem wędrujemy nadal przez las, w kierunku wschodnim.

Ponownie przecinamy wspomniany już Kanał Obry (29,1 km), za którym skręcamy w prawo, a po 600 m - za rowem - w lewo na skos i duktem docieramy ponownie do szosy z Kargowej.

Nią dochodzimy do skrzyżowania we wsi Świętno, przy którym znajduje się przystanek PKS (31,6 km).


Z przystanku PKS w Świętnie idziemy początkowo razem ze szlakiem żółtym szosą w kierunku Nowej Soli.

Po 200 m, na jej zakręcie, skręcamy w lewo w ul. Łupicką.

Po chwili odchodzimy od szlaku żółtego w lewo i za wsią wchodzimy do lasu.

Po pewnym czasie droga skręca na południowy wschód i opuszcza las.

Wędrując wśród pól, łąk i pastwisk dochodzimy do mostu na Obrzańskim Kanale Południowym.

Nieco dalej, za mostem, droga ta skręca w lewo, a następnie w prawo (na południe).

Opuszczamy dolinę Obry i wychodzimy na obszar niewysokich pagórków Pojezierza Leszczyńskiego, dochodząc do Kalisk - północno-wschodniej części wsi Łupice.

Tu skręcamy w lewo (39,0 km), idąc teraz drogą polną w kierunku wysokiego lasu, którego skrajem biegła dawniej granica polsko-niemiecka.

Wkrótce wchodzimy na brukowaną drogę z Łupic (40,8 km), którą docieramy do Kaszczoru i przystanku PKS przy szosie Wolsztyn - Wschowa (42,5 km).


Z przystanku PKS w Kaszczorze idziemy (ze szlakiem żółtym i ścieżką rowerowo-spacerową równolegle do szosy wschowskiej), do Wielenia Zaobrzańskiego (43,7 km).

Tam na skrzyżowaniu szos skręcamy w lewo (aby zwiedzić sanktuarium należy udać się w prawo) i maszerujemy szosą w kierunku Przemętu, równolegle do północnego brzegu Jeziora Wieleńskiego.

Mijamy liczne ośrodki wypoczynkowe w lesie, dochodzimy do Osłonina i 150 m przed przystankiem PKS schodzimy z szosy ukośnie w prawo (46,1 km).

Wędrujemy teraz drogą leśną w pobliżu jezior Osłonińskiego i Górskiego, które są otoczone trzcinami - widać je często między drzewami.

Po pewnym czasie wspinamy się na stok wzgórza (92 m n.p.m.), skąd roztacza się ładny widok na jeziora i okolicę.

Skręcamy w prawo, schodzimy do szosy z Wielenia i szlaku czarnego (patrz: wycieczka 3) i po przecięciu przesmyku między jeziorami Olejnickim i Górskim docieramy do skrzyżowania dróg oraz przystanku PKS w Olejnicy (50,5 km).

Tu kończy się szlak czarny, a my skręcamy w prawo w kierunku Górska.


Idziemy teraz drogą asfaltową przez urozmaicony teren.

W lesie mijamy ośrodki wypoczynkowe i dochodzimy do Górska (przystanek PKS 53,2 km).

Tu skręcamy w lewo i początkowo drogą polną, następnie leśną idziemy na wschód, docierając do szlaku żółtego i przesmyku między jeziorami Dominickim (pow. 344 ha) i Krzywym (pow.12 ha) (55,0 km).

Stąd idziemy dalej za znakami obu szlaków.

Za przesmykiem zbaczamy w lewo i dochodzimy do niewielkiej wsi Dominice (56,4 km).

Stąd drogą asfaltową wędrujemy w kierunku Boszkowa, mając po lewej stronie widok na Jezioro Dominickie.

Przed pierwszymi ośrodkami wypoczynkowymi skręcamy w lewo (57,6 km) i schodzimy na ścieżkę nadjeziorną.

Przy końcu jeziora szlaki rozwidlają się (59,3 km).


Opuszczamy tu szlak niebieski i w lewo za znakami żółtymi, obok plaży i restauracji, dochodzimy do przystanków PKS i PKP (60,4 km) w Boszkowie - znanej miejscowości letniskowej w powiecie leszczyńskim.