Obiekty sakralne

Kościół poewangelicki im. Piotra i Pawła w Tuchorzy

Dodaj do planera

W parku, w miejscu, gdzie stał dwór zniszczony pożarem w 1885 roku, wznosi się neobarokowy kościół poewangelicki św. Piotra i Pawła, zbudowany w latach 1905-06. Jest to budowla jednonawowa, z pięciobocznie zamkniętym prezbiterium, za którym znajduje się zakrystia. Od południa do nawy przylega kwadratowa wieża zegarowa, wyżej ośmioboczna, nakryta baniastym hełmem. We wnętrzu warto zobaczyć neo-barokowy ołtarz główny z obrazem patronów kościoła z roku 1985 (namalowany przez Kazimierza Sita z Poznania), prospekt organowy, kamienna chrzcielnica i witraże w oknach prezbiterium. Tablica w kruchcie upamiętnia ks. Józefa Tymę (1902-40), od 1936 roku proboszcza w Tuchorzy, zamęczonego przez hitlerowców w poznańskim Forcie VII.

Po wschodniej stronie kościoła stoi neogotycka kaplica grobowa rodziny von Kottwitz. Na południowym skraju parku stoi pastorówka z początku XX wieku (obecnie plebania), parterowa, z piętrową facjatą, kryta dachem mansardowym. W zachodniej stronie parku znajduje się budynek szkoły z końca XIX wieku (dziś szkoła podstawowa i gimnazjum).

Kościół znajduje się na terenie parku podworskiego o powierzchni 6,32 ha, którego początki sięgają 1732 roku, gdy ówcześni właściciele dóbr Grabscy założyli tu ogród. W XIX wieku został przekształcony w park krajobrazowy, ze stawkiem i kopcem widokowym. W drzewostanie parkowym przeważają olchy, jesiony, lipy, dęby, buki, klony i gatunki egzotyczne, rosną tu też okazy pomnikowe: dąb o obwodzie 400 cm, buk - 380 cm, sosna czarna -330 cm, platany.

 

WARTO WIEDZIEĆ...

TUCHORZA - duża wieś w gminie Siedlec, położona 9 km na północny zachód od Wolsztyna, przy linii kolejowej do Zbąszynia.

Tuchorza to dawna posiadłość szlachecka. Wzmiankowana po raz pierwszy jako Thugorse w roku 1311, gdy była w posiadaniu komesa Jezelo. W XV wieku należała do Samsonów z Rostarzewa, następni właściciele pochodzili z rodu Abszaców z Osowej Sieni. W 1543 roku bracia Jan i Bartłomiej Osowscy ufundowali kościół parafialny, który podczas zamieszek innowierczych podupadł i w 1663 roku stał się kościołem filialnym parafii siedleckiej (ponownie parafię utworzono w 1922 roku). W XVIII wieku wieś należała do Grabskich, później Dziembowskich, a od 1845 roku była w rękach rodziny barona von Kottwitz. W końcu XIX wieku powstała tu gmina ewangelicka.

W latach międzywojennych w Tuchorzy działała szkoła rolnicza dla dziewcząt, prowadzona przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

 

Wyznacz trasę