Instytucje

Wolsztyński Dom Kultury

Dodaj do planera

Wolsztyński Dom Kulury działa w Wolsztynie od 1973r. w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr IV/30/2011 Rady Miesjkiej w Wolsztynie z dnia 26 stycznia 2011r.

Obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Wolsztyn.

Prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie programu i kalnedarza imprez akceptowanego przez Radę Miejską, a także Komisję Kultury, Oświaty i Sportu, Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Do podstawowych zadań Wolsztyńskiego Domu Kultury należy: organizacja imprez i konkursów kulturalnych, prowadzenie kulturalnych sekcji tematycznych.

Wyznacz trasę