Piesze

Szlak Żółty pieszy (dł. 33,3 km)

Dodaj do planera
Wyznacz trasę
dystans (km) wysokość m n.p.m.

Szlak pieszy

długość szlaku: 33,3 km

znakowanie: szlak żółty

 Świętno - Obra - Wolsztyn - Karpicko - Ruchocki Młyn - Kuźnica Zbąska

Jest to fragment dłuższego szlaku prowadzącego tu na początkowym odcinku przez zalesiony obszar dość wysokich wydm śródlądowych, potem poprzez dolinę Obrzańskiego Kanału Południowego do wsi Obra z ciekawymi zabytkami, a dalej przez dolinę Dojcy i niewielki obszar leśny.

Dalszy odcinek szlaku prowadzi równolegle do wąskiej i krętej doliny Dojcy, przez obszary leśne - na jego trasie leżą cztery jeziora a w Karpicku ośrodki wypoczynkowe.

Z przystanku PKS w centrum Świętna (0,0 km) idziemy ulicą Powstańców Wlkp. na północ, w kierunku Wolsztyna.

Za przejazdem kolejowym schodzimy z szosy w lewo na drogę leśną (1,6 km).

Mijamy leśniczówkę Świętno i wędrujemy dalej wzdłuż linii telefonicznej.

Dochodzimy do poprzecznej drogi u podnóża wydmy, skręcamy w prawo (2,4 km) i przechodzimy w pobliżu Góry Kaplicznej (87 m n.p.m., 27 m wyso-kości względnej) - kulminacji potężnej wydmy, o długości około 5 km.

Nieco dalej zbaczamy w lewo (3,1 km) na dukt, którym w latach 1920-39 przebiegała granica polsko-niemiecka.

Wędrujemy teraz dość uciążliwie piaszczystą drogą, która kluczy pośród wydm.

Po dłuższym czasie dochodzimy do uczęszczanej drogi z Wilcza do Obry (5,9 km) i kierujemy się w prawo, na północny wschód.

Drogą tą docieramy do zabudowań Nowej Obry - dawnej wsi olenderskiej, założonej około 1762 roku na pograniczu lasów i bagien nadobrzańskich.

Skręcamy tu ukośnie w prawo (8,7 km), a za wsią - w lewo.

Przechodzimy teraz obok niewielkiej wydmy, zwanej niegdyś Winnicą.

Około 1890 roku odkryto tu skarb monet srebrnych z X wieku, na który składały się monety europejskie i arabskie oraz różnorakie ozdoby.

Po dojściu do szosy z Nowej Soli przekraczamy most na Obrzańskim Kanale Północnym i ulicą Kanałową wchodzimy do wsi Obra (przystanek PKS 10,7 km).

Ze wsi wychodzimy drogą na tyłach cmentarza i ogrodu klasztornego.

Niegdyś była to błotnista droga prowadząca w poprzek doliny Dojcy, dziś wyłożona jest płytami betonowymi.

Przechodzimy przez mostek na kanale, a dalej most na Dojcy (12,7 km) i za doliną rzeki docieramy do lasu.

Skręcamy w lewo, a po chwili w prawo i przechodzimy krętą drogą leśną na skraju osady Niałek Mały, wchodzącej obecnie w skład wsi Adamowo.

Po dojściu do polnej drogi z Kębłowa (14,5 km) skręcamy w lewo, na płn.wsch.

Za niewielkim laskiem mijamy po lewej pola irygacyjne oczyszczalni ścieków (są one miejscem gniazdowania i odpoczynku ptaków) na wsch. brzegu Jez. Berzyńskiego, ukrytego tu za pasem zadrzewienia.

Dochodzimy do szosy WolsztynWschowa (16,7 km) i idziemy nią w lewo w kierunku zabudowań Wolsztyna.

Ulicą Fabryczną docieramy do przejazdu kolejowego obok parowozowni, skręcamy w lewo i dochodzimy do dworców PKP i PKS w Wolsztynie (18,6 km).

Stąd idziemy ulicą Dworcową w kierunku przejazdu kolejowego, przy którym skręcamy w ulicę 5 Stycznia w prawo, do centrum miasta.

Przy szkole skręcamy w lewo w ulicę Rzeczną, dochodzimy nad brzeg Jeziora Wolsztyńskiego i idziemy w prawo nadbrzeżną promenadą.

Mijamy ogród Muzeum Regionalnego oraz wcinający się w wodę półwysep, po czym przechodzimy przez park pałacowy.

Mijamy dąb Rożka i docieramy do plaży w pobliżu pałacu.

Brzegiem jeziora dochodzimy do Karpicka, mijając ośrodki wypoczynkowe i kąpieliska (19,4 i 22,1 km).

Za ostatnim ośrodkiem, przy północnym krańcu jeziora, przechodzimy przez podmokłą dolinkę i krętą dróżką dochodzimy do drogi asfaltowej (23,5 km), którą idziemy w lewo.

Przecinamy Dojcę i maszerujemy przez las.

Mijamy widoczne w dole po prawej jeziorko Morskie Oko i dochodzimy do dawnej leśniczówki Chorzemin (24,2 km).

Podążając drogą asfaltową przez las, docieramy do skrzyżowania w pobliżu Ruchockiego Młyna (25,4 km), a 600 m dalej schodzimy z dotychczasowej drogi w prawo.

Niebawem dochodzimy do wydłużonego jeziora Wioska.

Idziemy zachodnim brzegiem jeziora, za którym dochodzimy do niewielkiego wału wydmowego.

Skręcamy tu w lewo, przekraczamy wał (27,7 km) i schodzimy na zachdni brzeg malowniczego jeziora Brajec (pow. 8 ha).

Za jeziorem przecinamy drogę ze Starej Tuchorzy do Borujki.

Podążając nadal na północ, wędrujemy wzdłuż wysokiej i stromej wydmy (mającej do 30 m wysokości względnej) po lewej stronie, z prawej strony widzimy dolinę Dojcy z torfowiskami i łąkami.

Za wydmą dochodzimy do leśniczówki Jelonek (31,0 km), przy której skręcamy w lewo i docieramy do Jeziora Kuźnickiego.

Tu kierujemy się w prawo, w poprzek jeszcze jednej wydmy i niebawem dochodzimy do szosy Nowy Tomyśl - Wolsztyn (33,3 km).

Szlak żółty skręca tu w lewo, a do przystanku PKS w centrum Kuźnicy Zbąskiej należy pójść 500 m w prawo.