Obiekty sakralne

Kościół parafialny pw św. Piotra w Chobienicach

Dodaj do planera

Na zachodnim skraju parku wznosi się późnobarokowy kościół św. Piotra w Okowach z roku1778, rozbudowany w latach 1928-30. Wyposażenie wnętrza z około roku 1780, jest w stylu rokokowym: ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej Niepokalanej, 2 ołtarze boczne (z obrazami Uwolnienie św. Piotra z Okowów i św. Walentego), ambona, ławka kolatorska i dwa konfesjonały. Na chórze muzycznym cztery rzeźby muzykujących aniołów. W południową ścianę wieży wmurowane jest niewielkie epitafium Wirydianny z Bnińskich 1° voto Raczyńskiej, 2° voto Mielżyńskiej, babki hr. Edwarda Raczyńskiego. Na ścianie zewnętrznej kościoła znajduje się epitafium proboszcza ks. Władysława Zielazka (1894-1940), zamęczonego w Dachau. Nieopodal stoi kapliczka z barokową rzeźbą św. Wawrzyńca.


Po przeciwnej stronie szosy położony jest cmentarz z kaplicą z końca XIX wieku, kamienną barokową figurą św. Jana Nepomucena i zbiorowym grobem 10 powstańców wielkopolskich.

CHOBIENICE - duża wieś w gminie Siedlec, położona 15 km na północny zachód od Wolsztyna, nad Szarką (która uchodzi do pobliskiego Jez. Grójeckiego), przy szosie do Babimostu.
Chobienice - pierwotnie było to gniazdo rodziny Chobienickich, wzmiankowane po raz pierwszy w 1394 roku (Chobenicz).

W 1425 roku ufundowany został pierwszy kościół. Później dobra chobienickie należały do Jurogniewskich, Bronikowskich i Miękickich. Najstarsze przekazy mówiące o siedzibie dworskiej w Chobienicach pochodzą z roku 1669 i 1689. Od 2 połowy XVII wieku do 1939 roku Chobienice były siedzibą rodziny Mielżyńskich herbu Nowina, należącej do najbardziej zasłużonych w Wielkopolsce.


W XIX wieku w Chobienicach istniała znana owczarnia, licząca 3 tys. owiec i dająca najlepszą w Wielkim Księstwie Poznańskim wełnę.

Wyznacz trasę